Zasady gry w pokera

Aby grać w pokera w trzeba poznać zasady standardowe tej gry.Grając w gracz wybiera na stronie pokera odpowiedzi ruch, który chce wykonać, kliknięcie w wybrany przez gracza przycisk jest jednoznaczne z wykonaniem danego ruchu przez gracza. Ruchu nie można już cofnąć, dlatego gracz powinien się zastanowić i wybrać przycisk po przeanalizowaniu konsekwencji wykonanego ruchu. W Poker dozwolone jest aby gracz mógł grać jednocześnie na wielu stołach, ich maksymalna ilość to 16. Jednak gra przy wielu stołach naraz niesie ze sobą duże ryzyko pomyłki, dlatego uczula graczy grających na więcej niż jednym stole, że w wypadku pomyłki, odpowiedzialność ponosi za to tylko gracz. We wszystkich grach jest dozwolone check-raising – czyli sprawdzenie z równoczesnym przebiciem gry, natomiast zabronione jest coffeehousing. W zabronione są rozmowy gracza z innymi graczami w trakcie trwania rozgrywki, przestrzega graczy przed nadmiernym nadużywaniem czata w grze. zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji gracza i usunięcia go z gry w wypadku zastosowania przez niego tego nadużycia, które będzie miało znaczący wpływ na dalszy przebieg gry. Inną zasadą, która może mieć wpływ na zdyskwalifikowanie gracza z dalszej gry jest – zmowa graczy. W Poker każdy gracz gra na swoje indywidualne konto, gra jest samodzielna, nie zespołowa. W wypadku wykrycia przez Poker zmowy w grze stosowanej przez graczy zostaną oni zdyskwalifikowani, usunięci z gry a nawet wykluczeni z Poker na stałe. Wszelkie nadużycia w tym względzie będą uważne jako zmowa graczy i zdyskwalifikują ich w czasie gry. Nad czystością gry w pokera czuwa pokerroom. W kwestiach spornych dotyczących gry decyzje podjęte przez pokerroom są ostateczne. Gracze przy stole pokerowym mogą się kontaktować tylko w języku angielskim, nie dozwolone jest używanie wulgarnego języka. Używanie wulgaryzmów podczas gry może również przyczynić się do zdyskwalifikowania gracza.

Zasady gry w turniejach

Każdy gracz w Poker powinien zapoznać się ze szczegółowymi zasadami gry w turniejach pokerowych. Szczególnie ważne jest to w wypadku przerwania turnieju. Istnieją określone w zasady wypłaty w przerwanych turniejach. Wypłaty zależą od rodzaju turnieju w jakim uczestniczył dany gracz. I tak , jeśli gracz uczestniczył w turnieju Heads-Up otrzyma zwrot opłaty oraz buy- inu. W przerwanych turniejach SNG – gracze, którzy zostali wyeliminowani przed przerwaniem turnieju nie otrzymują żadnej gratyfikacji, pozostali gracze otrzymują po równo jednakową część buy- inów wyeliminowanych graczy oraz zwrot buy- inu i opłaty. Jeśli chodzi o gwarantowane nagrody w , dotyczy to MTT, wypłaty i ich rozliczenie zależy od etapu na jakim został przerwany dany turniej z możliwością wygrania nagrody gwarantowanej przez gracza. Jeśli w przerwanym turnieju nie osiągnięto etapu dotyczącego nagród pieniężnych, wszyscy gracze, którzy zostali wyeliminowani nie otrzymują żadnych zwrotów, a gracze, którzy pozostali w grze przed jej przerwaniem otrzymują w po 50% puli, która zostaje podzielona równo na wszystkich pozostałych w grze graczy, a pozostałe 50% puli zostanie podzielone proporcjonalnie do posiadanych przez graczy żetonów. Oczywiście gracz także będzie miał zwrócony buy-in i wniesioną opłatę turniejową. Gdy przerwany turniej znajdował się na etapie re-buy, to pula nagród wyniesie sumę buy-inów + add-ons. W wypadku kiedy etap re-buy został zakończony, to pula nagród zostanie podana jako nagroda gwarantowana. Gdy etap nagród został osiągnięty przed przerwaniem turnieju, gracze otrzymują taką samą część gwarantowanej nagrody, jaką otrzymaliby wyeliminowani gracze na tym etapie gry. Szczegółowe zasady rozliczenia przerwanego turnieju można znaleźć na stronie Poker – warto się z nimi zapoznać zanim rozpoczniemy grę w turniejach.

Turniej jednostołowy w

Turniej jednostołowy – to najpopularniejszy sposób gry w Poker . Gracze przestrzegają zasad określonych w regulaminie. W każdym turnieju gracz musi wnieść odpowiednią określoną przez opłatę oraz kwotę buy-in. Opłata za wejście do turnieju równa jest 10% buy-in. Jeśli buy-in wynosi np.10$ , to opłata wynosi 1$, a całkowita opłata równa jest 11$. Gracz musi kliknąć na odpowiedni przycisk, określający jego ruch, wybranego ruchu gracz nie może już cofnąć. Po zarejestrowaniu się przez gracza do turnieju, kiedy gracz zasiądzie już przy stole pokerowym całkowita opłata za udział w tym turnieju zostaje pobrana z jego konta przez . Suma pobranych buy- in od wszystkich graczy w turnieju tworzy główną pulę nagród w turnieju. gwarantuje, że w wypadku, jeśli gracz odszedłby od gry przed jej rozpoczęciem, jego opłata zostaje mu zwrócona. zezwala we wszystkich swoich turniejach na zastosowanie sprawdzenia z przebiciem (check-raising). W grze niedozwolony jest dumping żetonów, który jest automatycznym zdyskwalifikowaniem gracza. Niedozwolony jest również w turniejach organizowanych przez – coffeehousing oraz rozmowy z innymi graczami , które mogłyby mieć wpływ na dalszą rozgrywkę, szczególnie informowanie innych graczy o swoich byłych kartach, a także nadużywanie czata. zabrania stosowania zmowy między graczami biorącymi udział w rozgrywce, co może doprowadzić do stałej dyskwalifikacji graczy z zamknięciem konta w . Krupiera w pierwszej rundzie wybiera się losowo poprzez rozdanie każdemu graczowi odkrytej karty, ten z graczy, który otrzyma najwyższą kartę (według starszeństwa koloru: trefl, karo, kier, pik) zostaje krupierem . Kiedy jeden z graczy wygra wszystkie żetony od graczy biorących udział w grze – grę uważa się za zakończoną.

Turnieje wielostołowe w

W można zarejestrować się do udziału w turniejach wielostołowych. Ich aktualna lista znajduje się w zakładce „Planowane” w menu „Wszystkie”.Wystarczy wybrać i zaznaczyć interesujące nas turnieje. Istnieją tryby z trzema i dwoma panelami. Gdy klikniemy przycisk „Przejdź do turnieju”- wyświetli się nam Lobby Turniejowe, Lobby Turniejowe otworzy się również gdy dwukrotnie klikniemy na wybrany turniej. Następnym krokiem jest zarejestrowanie się przez gracza do wybranego turnieju. Wybieramy rodzaj buy-in – możemy opłacić go gotówką z konta, ale również użyć zgromadzonych bonusów, punktów merit lub tokenów, które umożliwiają rozpoczęcie gry w tym turnieju i są dozwolone przez . Kiedy już ustalimy rodzaj płatności wybieramy opcję „Zarejestruj”. Każdy gracz zostanie poinformowany przez o zakwalifikowaniu do turnieju , to znaczy o tym czy rejestracja do turnieju została pozytywnie zakończona i czy gracz może zagrać w tym turnieju. Aby zasilić swoje konto możemy korzystać z opcji którą zapewnia nam , a mianowicie gracz ma taki sam login we wszystkich produktach i może je przenosić zgromadzone środki pieniężne pomiędzy produktami oferowanymi przez . Aby gracz mógł przesunąć zakupione żetony na stół pokerowy musi wybrać daną grę w menu „Wszystkie”, a następnie kliknąć na dostępne miejsce. Zasadą jest, że gracz gra w turnieju do końca, jeżeli wycofa się z gry wcześniej – pobierane są od niego blindy. W wypadku gdy gracz nie wróci do turnieju jego wpisowe jak i buy-iny zostają utracone. Kiedy gracz wykorzysta wszystkie swoje żetony odpada z gry – czyli zostaje wyeliminowany. Po eliminacji graczy wraz z upływem kolejnego etapu, gracze zmieniają stoły turniejowe, aż do momentu kiedy wszyscy gracze mieszczą się już tylko przy jednym stole turniejowym.

Równoważenie stołów w turnieju

W równoważenie stołów występuje w czasie trwania turnieju wielostołowego, w momencie przeniesienia gracza z jednego stołu do innego. Na zakończenie rozgrywki pokerowej sprawdza się ilu graczy pozostało przy stole. Suma pozostałych graczy przy wszystkich stołach pozwala na ustalenie, przez organizatorów turnieju wielostołowego, ilu graczy zostało w turnieju, i ile stołów można nimi obsadzić w kolejnej rozgrywce. Jeśli z turnieju odpadła wystarczająca ilość osób do zmniejszenia ilości stołów w grze turniejowej – to gracze zostaną przeniesieni do innych stołów. Takie zasady stosuje w swoich turniejach wielostołowych również Poker . W wypadku nie zastosowania podziału, dostosowuje się liczbę graczy przy stole do ogólnej średniej liczby graczy pozostałych w turnieju. Jeżeli podział obowiązuje w turnieju – wszyscy gracze zostają przeniesieni ze stołu i taki stół uważa się już za zamknięty. Przeniesienia do innego stołu odbywają się na zasadzie losowania przez graczy biorących udział w turnieju wielostołowym. Zasadą w jest przenoszenie gracza z zajmowanej najdalszej pozycji przy stole licząc od prawej strony krupiera, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Takiego przeniesionego gracza umieszcza się przy nowym stole również na najdalszej pozycji, licząc od prawej strony krupiera, według zasady zgodnej z ruchem wskazówek zegara. określa, że wolne miejsce przy stole zaczynamy liczyć od pozycji rozdającego przed przesunięciem się znaczka także zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Miejsca te w rozgrywce pokerowej otrzymują blindy w ostatniej kolejności danego rozdania. Można przeanalizować, który gracz zostanie przeniesiony przy następnym etapie turnieju. Zależy to od ilości stołów i od ilości pozostałych przy nich graczy.